(For English scroll down)

Voor het Hof van Nederland is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. De website van Hof van Nederland is erop gericht om je zo goed mogelijk te informeren met respect voor jouw privacy.

Indien je via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stem je ermee in dat Hof van Nederland je van tijd tot tijd informeert over activiteiten en producten. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven geen prijs te stellen op verdere toezending van informatie. Indien je geen informatie van Hof van Nederland meer wil te ontvangen, kunt u deze toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar website@dordrechtsmuseum.nl.

Het Hof van Nederland verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn. Alle informatie betreffende relevante persoonlijke gegevens zullen (volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) in onze gegevensverzameling geregistreerd worden. Als je gebruik maakt van onze site slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie van welke URL je komt, naar welke URL je toe gaat, welke browser je gebruikt en in welke regio je je bevindt. We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze site en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker.

Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. Hof van Nederland is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina’s worden het meest bezocht? Hiermee kunnen we het gebruikersgemak van de website verbeteren.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van het Dordrechts Museum worden verveelvoudigd. Beelden die via de website als download beschikbaar worden gesteld, zijn met vermelding van creditline – Collectie Dordrechts Museum / Hof van Nederland – zonder rechten te gebruiken.

Vragen over en aanvragen voor gebruik van beeldmateriaal van deze website mail je naar fotoservice@dordrecht.nl. Binnen 1 -7 werkdagen krijg je een reactie.

Belangrijk om te weten

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het uitzoeken en aanvragen van toestemming bij Pictoright. Meer info vindt u hier.

Cookiebeleid

Hof van Nederland maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die je computer ontvangt wanneer je onze website bezoekt.

Functionele cookies

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze cookies werken (delen van) de websites niet. Deze zullen in tegenstelling tot de niet-functionele cookies zonder toestemming worden geplaatst.

Google Analytics

Hof van Nederland gebruikt cookies om webstatistieken (Google Analytics) bij te houden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina’s ze bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Functionele cookies en analytics cookies worden altijd geplaatst, ongeacht de gemaakte keuze. Deze cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst.

Tracking cookies

Op deze website maken we ook gebruik van tracking cookies. Deze cookies maken gerichte advertenties mogelijk en helpen ons de effectiviteit van een campagne te meten. Hiervoor vragen we uw toestemming via de cookiebanner. Als u deze cookies weigert, dan kunt u echter nog wel advertenties van ons tegenkomen. Deze advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op uw interesses en surfgedrag.

Blokkeren / verwijderen van cookies

De meeste internetbrowsers kunnen zo ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. Houdt u er rekening mee dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert. Na het bezoek aan de website kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser.

Disclaimer

Alle prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Hof van Nederland nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Hof van Nederland.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de Dordrechts Museum Organisatie.

English


Privacy Statement

For Hof van Nederland it is of the highest importance to handle personal information of visitors to our website with care. The Hof van Nederland website strives to protect your privacy as much as possible.

By indicating that you wish to receive information you are agreeing to receiving information on our activities and products via email. You will at all times be offered the option of unsubscribing to these emails. If you do not wish to receive further information from Hof van Nederland, just send an email to website@dordrechtsmuseum.nl.

Hof van Nederland does not collect names, addresses, telephone numbers or other personal data unless they have been given voluntarily while visiting our website. All data pertaining to relevant personal information will be registered in our database following the new Data Protection Act. When using our website we automatically save certain information. This can be information about your URL location, which browser you are using and in which geographical area you are. We use this information in the course of normal use and management of our website and are permitted to release this information as a whole. By grouping this data the information it contains cannot be traced to an individual user.

We are not interested in data which gives information about the identity of a visitor to our website. However Hof van Nederland is interested in information that gives insight into the use of the site, such as: how many visitors do we have? What are the peak times and which pages are visited the most? With this knowledge we can improve the usability of the website.

Copyright

Nothing on this website may be reproduced without written permission from Hof van Nederland. Images which are available for download, may be used without copyright restrictions provided a credit line – Collection Dordrechts Museum / Hof van Nederland- is added. Information on the use of photos can be asked though contacting our photo service.

Cookie policy

The Hof van Nederland website makes use of cookies. Cookies are small and simple text files which are sent to your computer when you visit our website.

Functional cookies

Some cookies are indispensable for the proper functioning of the website. Without these cookies some parts of the website would not function. These cookies, in contrast to the non- functional cookies, will be used without your permission.

Google Analytics

Hof van Nederland uses cookies to keep track of web statistics. This is information on how many people visit the website, which pages they visit, where they come from and what they click on, which browser and which screen resolution they use. This information cannot be traced to an individual visitor.

Functional and analytical cookies are always used regardless of the choice made. These cookies may be used without permission.

Tracking cookies

On this website we are also permitted to use tracking cookies. These cookies enable targeted advertisements and help us measure the effectiveness of a campaign. For this purpose we ask your permission via the cookie banner. If you refuse these cookies, you can still come across advertisements of Hof van Nederland, however they are no longer tailored to your surfing habits and interests.

Blocking or removing cookies

Most internet browsers are adjusted in such a way that cookies will be refused or you will be informed when you receive a cookie. The way you do this depends on the browser you use. Please keep in mind that certain parts of the website will not function or will not function optimally when you block cookies. After visiting our website you can choose to remove the cookies from your computer. How this is done varies according to your browser.

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen of meer informatie bekijken.

Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.

Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen. Bekijk meer informatie.