De Nederlanden bestaan in de middeleeuwen uit het huidige Nederland, België, Luxemburg en een stukje van Frankrijk. Vooral Brabant en Vlaanderen profiteren al sinds de 11e eeuw van de handel in textiel. Dordrecht is dan nog een kleine nederzetting aan de rivier de Thuredrith. Rond 1020 staan er houten huizen op woonheuvels langs de oevers. Bewoners houden zich naast landbouw en visserij bezig met handel over het water en overslag van goederen.

De video hieronder laat de eerste bebouwing rond de rivieren in Zuid-Holland zien, zoals de Rotta en de Thuredrith

Romeinse Tijd

Dordrecht is misschien nog wel ouder dan gedacht. Op de plek van Wolbrandskerke wonen ook in de Romeinse Tijd al mensen. Van hen vinden archeologen munten, geëmailleerde mantelspelden en andere gebruiksvoorwerpen.

Speld met afgesleten goud, rode en blauwe vlakken.

Mantelspeld

collectie archeologie

Romeinse tijd (1e-3e eeuw)

Dordrecht wordt een stad

In de 12e eeuw ligt Dordrecht in het graafschap Holland. De graaf van Holland ziet de gunstige ligging aan een knooppunt van waterwegen en laat toltorens bouwen. Kooplieden die langsvaren moeten tol betalen wat Dordrecht èn de graaf veel geld oplevert. Rond 1200 mag Dordrecht zich met toestemming van de graaf zelf besturen: het is nu een stad.

Gedeelte van een handgeschreven document. Het is heel oud en er zijn stukken uit.

Stadsrecht

collectie Regionaal Archief Dordrecht

1220

Stapelplaats

Dordrecht wordt ook een stapelplaats: alle goederen die langskomen moeten eerst in de stad op de markt worden gebracht. Door de vele privileges – of voorrechten – wordt Dordrecht de rijkste stad van Holland met een belangrijke stem in de regionale en landelijke politiek.

De handel zorgt voor een grote hoeveelheid voorrechten, waarvan het Stapelrecht uit 1299 één van de belangrijkste is. Het legt vast dat alle goederen in Dordrecht op de markt moeten komen en versterkt de belangrijke positie als handelscentrum.

Handgeschreven document op perkament,

Stapelrecht

collectie Regionaal Archief Dordrecht.

1299

Sint-Elisabethsvloed

In de 15e eeuw treffen meerdere overstromingen de Hollandse en Zeeuwse kust. Het land rond Dordrecht komt onder water te staan in 1404, 1421 en 1424. Al deze overstromingen krijgen de naam Sint-Elisabethsvloed, omdat ze plaatsvinden rond de naamdag van de heilige Elisabeth van Thüringen op 19 november.

Elisabeth van Thüringen (of Hongarije) wordt rond 1490 vastgelegd op een altaarstuk dat speciaal wordt gemaakt ter nagedachtenis aan de Sint-Elisabethsvloed. In 2021 is het altaarstuk geanimeerd voor de tentoonstelling Elisabeth en de Vloed.

Meester van de Heilige Elisabethpanelen, Binnenzijde van de linkervleugel: het huwelijksfeest - ca. 1490-1495

Meester van de Heilige Elisabethpanelen, Binnenzijde van de linkervleugel: het huwelijksfeest

Rijksmuseum

ca. 1490-1495

Eiland

De stad blijft droog, maar verandert in een eiland. Dat is een economische tegenvaller, want handelsschepen kunnen de stad nu links laten liggen en de belastingen in Dordrecht letterlijk omzeilen. Daarnaast komt het vruchtbare achterland onder water te staan en verandert geleidelijk in de Biesbosch.

Na de Sint-Elisabethvloed worden veel dorpen onbewoonbaar. Een van de 'verdronken' dorpen in het achterland van Dordrecht is Cruyskerke. Opgravingen laten zien dat de mensen hun doden in planken kisten begraven maar, anders dan wij nu, ook in uitgeholde boomstammen.

Boomstamkistje - 1028-1421

Boomstamkistje

collectie archeologie

1028-1421

In 1983 vindt een amateurarcheoloog een pot met 504 munten bij het verdronken dorp Houweningen. De jongste munt komt uit 1421, het jaar van de Sint-Elisabethsvloed.

Kapotte kruik met stapeltjes munten ernaast.

Muntschat van Houweningen

collectie archeologie

voor 1421

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen of meer informatie bekijken.

Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.

Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen. Bekijk meer informatie.